Change Language:


× Close
Formulär för feedbackX

Tyvärr men meddelandet kunde inte skickas, kontrollera alla fält eller försök igen senare.

Tack för ditt meddelande!

Formulär för feedback

Vi strävar efter att ge den mest värdefulla informationen om hälsa och hälso- och sjukvård. Vänligen svara på följande frågor och hjälp oss att ytterligare förbättra vår webbplats!
Denna blankett är helt säker och anonym. Vi begär eller lagrar inte dina personuppgifter: din IP, e-post eller namn.

Mäns hälsa
Kvinnors hälsa
Akne & Hudvård
Matsmältnings- och urinvägar
Smärtlindring
Viktminskning
Sport och fitness
Psykisk hälsa & neurologi
Sexuellt överförbara sjukdomar
Skönhet & Välbefinnande
Hjärta & Blod
Andningssystem
Ögon Hälsa
Öron hälsa
Endokrina systemet
Allmänna hälso- och sjukvårdsproblem
Natural Health Source Shop
Lägga till i bokmärken

Policyförklaring och användarvillkor

Läs denna sekretesspolicy och användarvillkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen anger du ditt samtycke till detta användarvillkorsavtal. Om du inte godkänner villkoren i detta användarvillkor får du inte komma åt eller på annat sätt använda den här webbplatsen.

Information på vår webbplats

Uttalanden på denna webbplats har inte utvärderats av Food and Drug Administration. Ingenting på denna webbplats är avsett eller bör tas som medicinsk rådgivning. Detta är endast de yttranden som avges endast i utbildnings- och informationssyfte. Ingenting på denna webbplats är avsett eller avsett att ersätta råd från din egen läkare eller annan läkare. Om du har eller misstänker att du har ett medicinskt problem, tillstånd eller problem, kontakta omedelbart din vårdgivare. Du bör inte använda informationen häri för att diagnostisera eller behandla ett hälsoproblem eller en sjukdom, eller förskriva någon medicin. Du bör noggrant läsa alla produktförpackningar och etiketter.

Upphovsrätt och varumärken

All webbdesign, text, grafik, ljud, programvara och annat innehåll, samt val och arrangemang därav, tillhör YourWebDoc.com och skyddas av en internationell upphovsrättslag. Alla rättigheter till sådant material är förbehållna deras respektive upphovsrättsinnehavare. All annan användning av material på denna webbplats, inklusive utan begränsning reproduktion för andra ändamål än vad som anges ovan, modifiering, distribution, replikering, kommersiell eller annan exploatering eller skapande av härledda verk, utan föregående skriftligt tillstånd från YourWebDoc.com, är strängt förbjuden.

Användarvillkor

YourWebDoc.com tillhandahåller denna webbplats och dess innehåll på "i befintligt" basis. YourWebDoc.com och dess tjänstemän, direktörer, anställda, leverantörer, innehållsleverantörer och liknande (tillsammans "affiliates") inte gör några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna webbplats eller dess innehåll, inklusive utan begränsning de produkter, information eller tjänster som erbjuds eller säljs på eller via denna webbplats eller någon annan webbplats som denna webbplats länkar till (var och en en "länkad webbplats") och oavbruten och felfri användning av denna webbplats. YourWebDoc.com och dess dotterbolag frånsäger sig uttryckligen alla sådana utfästelser och garantier, inklusive utan begränsning alla garantier för säljbarhet, noggrannhet, aktualitet, fullständighet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. YourWebDoc.com och dess dotterbolag garanterar inte att webbplatsen eller filerna som finns tillgängliga på webbplatsen kommer att vara fria från skadade data, datorvirus eller liknande destruktiv eller förorenande kod. Inga muntliga eller skriftliga uttalanden från YourWebDoc.com eller dess dotterbolag kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen anges häri. Din användning av denna webbplats och alla länkade webbplatser är på din enda risk.

De produkter, information, tjänster och annat innehåll som tillhandahålls på och via denna webbplats, inklusive utan begränsning några produkter, information, tjänster och annat innehåll som tillhandahålls på någon länkad webbplats, tillhandahålls endast i informationssyfte för att underlätta diskussioner med sjukvårdspersonal om behandling. Informationen som tillhandahålls på denna webbplats och länkade webbplatser, inklusive utan begränsning information om medicinska och hälsotillstånd, produkter och behandlingar, tillhandahålls ofta i sammanfattande eller aggregerad form. Det är inte avsett som ersättning för råd från din läkare eller annan sjukvårdspersonal eller någon information som finns på eller i någon produktetikett eller förpackning. Innan du köper eller använder produkter, information eller tjänster som tillhandahålls på eller via denna webbplats, inklusive utan begränsning några produkter, information eller tjänster som tillhandahålls på någon länkad webbplats, bör du prata med en sjukvårdspersonal.

Du bör inte använda informationen på denna webbplats för diagnos eller behandling av något hälsoproblem eller för recept av någon medicin eller annan behandling. Du bör alltid tala med din läkare eller annan sjukvårdspersonal, och noggrant läsa all information som tillhandahålls av tillverkaren av en produkt och på eller i någon produktetikett eller förpackning, innan du tar någon medicin eller näringsmässiga, växtbaserade eller homeopatiska tillägg, innan du påbörjar någon diet eller träningsprogram eller innan du antar någon behandling för ett hälsoproblem. Varje person är annorlunda, och hur du reagerar på en viss produkt kan skilja sig avsevärt från hur andra människor reagerar på en sådan produkt.

Din integritet

Liksom många andra webbplatser använder YourWebDoc.com loggfiler för att lära sig om när, varifrån och hur ofta trafiken flödar till den här webbplatsen. Informationen i loggfilerna inkluderar dina Internet Protocol-adresser, webbläsare, operativsystem, datum och tid, referens- och avslutningssidor etc. All denna information är inte kopplad till något som är personligt identifierbart. Liksom nästan alla webbplatser lagrar YourWebDoc.com cookies på din dator. Dessa cookies är inte kopplade till något som är personligt identifierbart. Om du vill inaktivera cookies kan du göra det via dina webbläsaralternativ. Instruktioner för detta och för annan cookie-relaterad hantering finns på de specifika webbläsarnas webbplatser.

YourWebDoc.com använder också webbanalysverktyg för att förstå hur besökare interagerar med denna webbplats. Dessa verktyg rapporterar webbplatstrender med hjälp av cookies utan att identifiera enskilda besökare. För mer information kan du hitta en sekretesspolicy för Google Analytics. Vi samlar inte in, lagrar och lagrar någon personligt identifierbar information i vår databas, filer någon annanstans. Vi samlar inte heller in dina e-postadresser om du vill skicka oss ett meddelande via vår kontaktsida.

Allmän dataskyddsförordningen

Den allmänna dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och är avsedd att skydda uppgifter från EU-medborgare. YourWebDoc.com riktar sig inte specifikt till marknadsföring till EU eller bedriver verksamhet i eller till EU på något meningsfullt sätt. Merver samlar vi inte in, lagrar och lagrar någon personligt identifierbar information som regleras av GDPR.

Avslöjande av affiliate

YourWebDoc.com är en deltagare i affiliate-annonseringsprogram som är utformade för att ge ett sätt för webbplatser att tjäna små avgifter genom att annonsera och länka till specifika produkter som säljs online av tredjepartswebbplatser. Några av länkarna i våra artiklar är affiliate-länkar vilket innebär att vi kommer att få en liten provision av försäljningen. Dessa små intäkter hjälper till att stödja kostnaderna för att driva vår webbplats. Dessa provisioner kommer aldrig att påverka ett pris på dessa produkter på något sätt och vi lovar att oavsett om en viss produkt erbjuder provision eller inte, kommer det aldrig att påverka våra rekommendationer.

Produkter och länkade webbplatser

YourWebDoc.com inte stöder eller rekommenderar någon produkt eller tjänst som erbjuds, annonseras eller säljs på eller via denna webbplats, inklusive utan begränsning någon produkt eller tjänst som erbjuds, annonseras eller säljs på eller via någon länkad webbplats. YourWebDoc.com kan få betalt en provision om en besökare på denna webbplats köper produkten. YourWebDoc.com ansvarar inte för någon produkt eller tjänst som säljs på eller via denna webbplats eller några påståenden om kvalitet eller prestanda som görs på eller via denna webbplats, inklusive eventuella påståenden om kvalitet eller prestanda som görs på eller via någon länkad webbplats. Du rekommenderas att andra webbplatser på Internet, inklusive utan begränsning Länkade webbplatser och webbplatser som länkar till den här webbplatsen, kan innehålla material eller information som vissa personer kan tycka är stötande eller olämplig; eller som är felaktig, osann, vilseledande eller vilseledande; eller som är ärekränkande, ärekränkande, kränker andras rättigheter eller på annat sätt är olagligt. YourWebDoc.com frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehållet, lagligheten, anständigheten eller riktigheten av all information, och för alla produkter och tjänster, som visas på någon länkad webbplats eller någon webbplats som länkar till denna webbplats. YourWebDoc.com vill att du ska vara medveten om att när du klickar på länkar (inklusive reklambanners), som tar dig till webbplatser från tredje part, kommer du att omfattas av sådana tredje parters sekretesspolicyer.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022